- ORGELSAKA I MELHUS KIRKE -

Dokumenter i Melhus kirkes orgelsak, vinteren 2012-2013

NYHETER FRA AKSJONSGRUPPA

 • Ikke tillit til kirkevergen og Melhus kirkelige fellesråd - Levert til til interesserte under det åpne møtet på Melhus rådhus 25. februar.
 • Powerpointpresentasjon - fra foredraget på det åpne møtet 31. januar.
 • Selbæk-saken er nå lagt ut i sin helhet lenger ned på siden!
 • Flyveblad fra Aksjonsgruppa - Hjelp oss å berge orgelsaken i Melhus kirke - Vi er meget takknemlige for alle gaver, små eller store, alle monner drar!
 • FRA AVISA

 • Trønderbladet den 6. desember 2012 - Spørsmål til fellesrådet.
 • Trønderbladet den 8. desember 2012 - ”Fred er ei det beste, men at man noget vil...”
 • Trønderbladet den 18. desember 2012 - Svar på åpent brev fra fellesrådet, samt tilsvar fra aksjonsgruppa.
 • Gaula den 19. desember 2012 - Svar på åpent brev fra fellesrådet, samt tilsvar fra aksjonsgruppa.
 • Gaula den 9. januar 2013 – Ny økonomikomite skal sikre orgelsaken
 • Trønderbladet den 26. januar 2013 - Informasjon fra aksjonsgruppa.
 • Gaula den 30. januar 2013 – Ledelsen av orgelsaken m.mer.
 • Gaula den 30. januar 2013 - Leder om demokrati og folkelig engasjement.
 • Gaula den 6. februar 2013 - Demonstrasjon ved Melhus rådhus m. mer.
 • Trønderbladet den 9. februar 2013 - Enda mer rot med tall fra fellesrådet m. mer.
 • Trønderbladet den 12. februar 2013 - Fung. fellesrådsleder sier fellesrådet har vedtatt hvordan de vil ha orgelsaken. Men noe slikt vedtak kan vi ikke finne på kirkens nettside – der møtereferatene ligger.
 • Gaula den 13. februar 2013 - Kirkelig fellesråds leder svarer ikke på et eneste spørsmål fra Aksjonsgruppa.
 • Trønderbladet den 14. februar 2013 - "Hvor er Trønderbladet?" og "Spørsmål til varaordfører Sigmund Gråbak."
 • Trønderbladet den 14. februar 2013 - Fellesrådet vil ikke snakke med Aksjonsgruppa.
 • Trønderbladet 28. februar 2013 SIDE I og SIDE II - Massiv kritikk av kirkeverge og fellesrådet på det åpne møtet på rådhuset.
 • Trønderbladet den 14. februar 2013 - Fellesrådet vil ikke snakke med Aksjonsgruppa.
 • BREV

 • Brev til fellesrådet den 12. desember 2012 - Tilsvar til "svar" fra Melhus kirkelige fellesråd. (Trønderbladet 18. desember 2012.)
 • Brev til fellesrådet den 28. november 2012 - Støtte til kantor Bjørn Vevang.
 • Brev til fellesrådet den 28. januar 2013 - Ledelsen av orgelsaken m.mer. (Gaula 30. januar 2013.)
 • Trønderbladet den 5. mars 2013 - Aksjonsgruppa ber sogneprest John Olav Hodne om å dokumentere sine alvorlige beskyldninger.
 • BREV TIL MELHUS KIRKELIGE FELLESRÅD SOM ER UBESVART

 • Brev av 4. desember 2012 – Flere spørsmål, bl.a. om faglig vurdering av kompetanse. (Trønderbladet 6. desember.)
 • Brev av 12. desember 2012 – Om personforfølgelse, manglende demokrati m.m. (Trønderbladet 18. desember 2012 og i Gaula 19. desember 2012.)
 • Brev av 15. januar 2013 - Forslag til løsning av konflikter i orgelsaka i Melhus menighet.
 • Brev av 28. januar 2013 – Ledelsen av orgelsaken, saken må igang igjen, det bør foretas åpen undersøkelse av kirkens håndtering. (Gaula 30. januar 2013.)
 • BREV TIL MELHUS KIRKELIGE FELLESRÅD SOM ER BESVART

 • Vi har sendt flere henvendelser og brev ang. delegasjonsreglement. Vi mottok svarbrev  5. februar med delegasjonsreglement  fra 1997. Reglementet viser at kirkevergen ikke hadde delegert myndighet fra fellesrådet til å sende forhåndvarsel om oppsigelse til en ansatt.
 • DIVERSE DOKUMENTER

 • Anbudet, slik det ble lyst ut på "Doffin" i desember 2011- Dette er det opprinnelige orgelprosjektet.
 • SELBÆK-SAKEN Dokumentene ligger kronologisk. Vedlegg til saksframlegg i sak 036/12 ligger ved i saksframlegg til sak 051/12.

 • 1. Saksframlegg til sak 036/12. 
 • 2. Vedtak i sak 036/12. 
 • 3. Klage på sak 036/12. 
 • 4. E-post fra fellesrådet og svar fra Selbæk 26. november 2012. 
 • 5. E-post fra fellesrådet 27. november 2012. 
 • 6. E-post fra Selbæk 28. november 2012. 
 • 7. Saksframlegg til sak 051/12. 
 • 8. E-post fra Selbæk 29. november 2012. 
 • 9. Vedtak i sak 051/12. 
 • 10. E-post fra Selbæk 5. desember 2012. 
 • 11. E-post fra Selbæk 6. desember 2012. 
 • 12. Klage på sak 051/12. 
 • 13. E-post fra Selbæk 23. januar 2013. 
 • 14. E-post fra Selbæk 23. januar 2013. 
 • 15. Brev (avvisning) fra fellesrådet mottatt 23. januar 2013. 
 • 16. E-post fra Selbæk 25. januar 2013. 
 • 17. E-post fra fellesrådet 31. januar 2013. 
 • 18. Svarbrev til fellesrådet 22. februar 2013.(Svar på brev mottatt 23. januar 2013.) 
 • 19. Svar fra fellesrådet 28. februar 2013. 
 • 20. Svarbrev til fellesrådet 22. mars 2013.